NYHETER

kliniken kommer att bli stängd från 05 09 2023- 23 09 2023

- på grund av semester kliniken kommer att bli stängd från 05 09 2023 -23 09 2023

-vecka 39  måndag 25 09 2023 gäller ordinarie arbetstid


Leptospirosvaccin

Nu har vi fått in vaccin mot leptospiros. Ring kliniken för tidsbokning.

 

Här kan du läsa mer om sjukdomen:

https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/leptospiros-hos-hund/


Nu finns vi även på Facebook!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086691279557